Enneagram

Az emberek viselkedése, motivációi régóta foglalkoztatják a kutatókat. Személyiségnek nevezzük azt a valamit, ami az ember gondolatait, érzelmeit irányítja, ami cselekvésre ösztönzi, és jellemének minden megnyilvánulását meghatározza. Az enneagram olyan is.

Érzelem, gondolkodás, ösztön

Az enneagram kilenc fő típusát egy körön jelöljük, egymástól egyenlő távolságra. Az egyes emberek személyisége két-két szomszédos típust jelölő pontok között helyezkedik el valahol, attól függően, hogy melyik színezet jellemző rá. Ennek alapján mindenki rendelkezik egy főtípussal (amelyik típushoz a legközelebb van), illetve egy színezettel (a második legközelebbi pont). A típusok három csoportba oszthatók aszerint, hogy elsősorban mi irányítja az egyes embereket. Vannak érzelem-, gondolkodás-, és ösztön-orientált személyiségek. Mindegyik csoportnak megvan az erénye, gyengéje, félelme, és motivációja.

A 9 fő típus a következő:

1. Perfekcionista: agresszív, tökéletességre törekszik, merev elvei vannak.
2. Segítő: szeretetre vágyik, másokért él, túlzottan ragaszkodik másokhoz.
3. Motivátor: sikerorientált, elismerésre vágyik, szociábilis, képmutató.
4. Individualista: melankolikus, kreatív, különlegesnek érzi magát.
5. Vizsgálódó: introvertált, gondolkodó, objektív, nehezen cselekszik.
6. Lojális: alkalmazkodó, szorgalmas, kerüli a veszélyt, nem szeret kezdeményezni.
7. Rajongó: extrovertált, habzsolja az életet, optimista, nem mérlegel.
8. Harcos: agresszív, vibrál benne az erő, ösztönös, igazságos, meggondolatlan.
9. Béketeremtő: konfliktuskerülő, harmóniában él, türelmes, gyakran túl passzív.

Az, hogy ki melyik típusba kerül, sok mindentől függ. A pszichológia mai állása szerint a két fő tényező a szociális tanulás (nevelés, környezet) és a genetika. Azt, hogy melyik a dominánsabb, már évtizedek óta kutatják, de nincs egyértelmű eredmény.

Az érzelmes triász

Az ide tartozó típusok erőssége az érzelmek intenzív észlelése, megélése. Motivációjuk az, hogy szeressék őket, fő félelmük a szeretethiány.

2: Segítő

Annak érdekében, hogy megkapja a vágyott szeretetet, feláldozza magát másokért: átvállalja mások problémáit, segít. Gyakran túlzottan ragaszkodik a szeretteihez, amit azok tolakodásként élhetnek meg, és terhes lehet a számukra. Ha nem ismerik el a segítségét, agresszívvá válhat, követelőző lehet. Nincsenek kérései, mert saját szükségletei abban merülnek ki, hogy másokat szolgáljon. Ő az önzetlennek tűnő, örökké “adó” ember, aki így akarja megnyerni mások szeretetét. Nem veszi észre, hogy eközben a saját személyéhez való kötöttség állapotát idézi elő. Arra sem döbben rá, hogy a szeretet nem kényszeríthető ki semmiféle eszközzel. Szolgálatra való igénye valójában önzés.

1-es színezetű 2-es: Szolga. Precíz, szorgalmas, élete nagy részét a konyhában vagy ház körüli munkákkal tölti, sértődékeny, elvei vannak (főképp szeretettel, ragaszkodással kapcsolatosak), és ezeknek próbál megfelelni.
3-as színezetű 2-es: Háziasszony. Igazi konyhatündér/házigazda, optimistának tűnik, törődik a vendégekkel, minden igényüket kiszolgálja, szociábilisabb a másik színezetnél.

3: Motivátor

Sikereket hajszol annak érdekében, hogy szeressék. Mindig a legjobb arcát mutatja, simulékonynak tűnik, jó érzéke van az emberekkel való bánásmódhoz. Hiányzik belőle a vezetéshez szükséges erő, ezért inkább a társaság mozgatórugója, mint irányítója. Optimista, céltudatos, főleg társadalmilag elismert célok terén, pl: karrier, pénz, hatalom, státusszimbólumok, reprezentatív partner. Élete meghatározója az eredményesség, ennek mindent alárendel. A munka megszállottja, és a cél, azaz a siker érdekében nem mindig követi az egyenes utat. Sok ismerőse van, de ezek általában nem igazi barátok, ügyesen mozgatja őket céljai elérése érdekében.

2-es színezetű 3-as: Menedzser. Szeret szerepelni, inkább a hagyományos utakat követi, nagyon sok ismerőse lehet, örök szervezkedő, optimista és extrovertált.
4-es színezetű 3-as: Sztár. Különlegesnek érzi magát, jobban a dolgok mélyére lát, mint a menedzser, introvertáltabb, mélyebb gondolatai vannak.

4: Individualista

Önelemző, főleg az érzelmek terén. Mindent intenzíven akar átélni, különlegesnek érzi magát, egyedi gondolkodást, öltözködési stílust alakít ki. Kedveli a figyelmet, az érdeklődést, de nem törekszik a társaságban a központban lenni, inkább visszahúzódik. Jó az esztétikai, művészi érzéke, fejlett az emberismerete. Erősen foglalkoztatja identitásának kérdése. Úgy gondolja, hogy senki nem képes megérteni őt, ezért maga felé fordul. Újra és újra átéli megbántódásait, fájdalmait. Önsajnálata miatt nem jut idő arra, hogy mások bajaival foglalkozzon.

3-as színezetű 4-es: Arisztokrata: Mesterkélt, affektál, annak ellenére, hogy természetességre törekszik. Szeret társaságba járni, fokozottan élvezi a figyelmet, a dicséretet.
5-ös színezetű 4-es: Művész: Tudatosan elemzi önmagát és az érzelmeit, gyakran nagyon jó az önismerete. Kiemelkedő művészi tehetség lehet. Introvertáltabb, mint az arisztokrata, cselekvésképtelen, határozatlan.

A gondolkodó triász

Fő erősségük a gondolkodásra való készség. Félelmeik a környezettel kapcsolatosak, a világot veszélyforrásnak tekintik.

5: Vizsgálódó

Mindent gondolkodás útján közelít meg, cselekvés előtt racionálisan mérlegel. Barlangból vizsgálja a világot, stresszhelyzetben visszavonul elmélkedni. Objektív, nem kedveli a túlzott érzelmeket. Az adja neki a biztonságot, ha valamilyen tudományos részterületen mélyreható ismeretekre tesz szert. Mindent meg akar érteni, és gyakran túl sokat hezitál döntés előtt. Szeret új dolgok után kutatni, de csak elméleti téren. Minden erejével a belső üresség ellen küzd. Túlságosan gondolataiban él, ezért visszahúzódó, magatartása gyakran félszeg. Átlagos szinten határozatlan és antiszociális lehet.

4-es színezetű 5-ös: Tekintélyromboló. Az emberek veséjébe lát, érti mások gondolatait, rejtett motivációit és gyengeségeit. Egyedi akar lenni, nem tűri a kontrollt, saját útját járja.

6: Lojális

Beilleszkedik a környezetbe, így keresi a biztonságot. A normák betartásában éli meg biztonságérzetét, ezért ragaszkodik a törvény minden betűjéhez. Jó “farizeus”, mert valósággal rabja a külső szabályoknak. Szívesen válik valamilyen nagy rendszer részévé, ez lehet vallás, munkahely, szervezet. Nem szeret dönteni, irányítani, jobban viseli, ha megmondják neki, mit kell tenni. Kerüli a veszélyt, óvatos, gyáva cselekedni. Ragaszkodik az otthonhoz, a családhoz, konzervatív, rendszerető és szorgalmas. Társaságban visszahúzódó vagy tódító, vezérek támogatója lehet.

5-ös színezetű 6-os: Védelmező. Nagyon racionálisan mérlegel minden veszélyforrást, megoldásokat gyárt a kikerülésükre. Nem annyira kreatív, de mélyen gondolkodik. Inkább mérnök, mint kutató.
7-es színezetű 6-os: Haver. Szociábilis, jókedélyű, nagyon alkalmazkodó, szeret viccelődni, de emberi kapcsolatai gyakran nem elég mélyek. Nem annyira óvatos, mint a másik színezet.

7: Rajongó

A kínzó gondolatok elől az életigenlésbe menekül, nem hagy időt magának a gondolkodásra. Optimista, dinamikus, élvezi az életet, extrovertált. Terhére vannak a negatív emberek, a jó társaságot mindennél többre tartja. Keresi az új élményeket, meggondolatlanul beleveti magát veszélyes helyzetbe is. Lelkesedése hamar felébred új területek iránt, de hamar le is lohad. A munkaigényes feladatoktól húzódozik, mert ezek nem férnek bele a jó közérzetébe, mint ahogy a fájdalom és a szenvedés sem. Nem akar szembesülni semmivel, ami “rossz”.

6-os színezetű 7-es: Szórakoztató. Igazi társasági ember, feldobja a hangulatot, humoros, jókedélyű. Rendszeretőbb a másik színezetnél, igazán veszélyes dologba nem megy bele.
8-as színezetű 7-es: Kalandvágyó. Erőteljes, határozott, robbanékony, forrófejű. Szomjazza az ismeretlent, gyakran kel útra egy hátizsákkal. Igazi kalandor, látszólag nem függ semmitől.

Az ösztönös triász

Intuíciójukra hagyatkoznak, fő félelmük az ösztönökkel kapcsolatos (agresszió, illetve ennek elkerülése).

8: Harcos

Nyers ösztönösség jellemzi, dominanciára tör, nem tűr ellentmondást. Erős, páncél veszi körül, környezetében félelmet, tekintélyt ébreszt. Igazságos, őszinte, szókimondó, impulzív és bátor. Hajlamos a túlzott agresszióra, nem tudja magát féken tartani. Fő félelme, hogy gyenge legyen, ezért nem enged másokat közel. A gyengeségnek még a látszatát is kerüli, ezért a gyengédségnek nyoma sincs benne. Ha valami bántja, akkor azon nyomban meg is mondja. Kötekedő igazságbajnok, a vitákban gyakran megsebzi mások személyiségét. Nehezére esik mérlegelni, megfontolni a dolgokat cselekvés előtt. Kedveli a férfias dolgokat, szívesen választja a nehezebb utat, szeret bizonyítani, jó vezető.

7-es színezetű 8-as: Független. Szembeszegül a kontrollal, azt csinálja, amihez éppen kedve van. Fanatikusnak, csapongónak tűnhet. Céljai inkább az élet élvezetével kapcsolatosak, mint a tekintély elnyerésével.
9-es színezetű 8-as: Medve. Megfontoltabb és nyugodtabb a másik színezetnél, nem annyira végletes, de ő is impulzív és erős. Kiváló vezető válik belőle.

9: Béketeremtő

Fő motivációja a mesterkélt harmónia fenntartása mindenáron. Ennek érdekében elnyomja a heves ösztönöket, érzelmeket, kerüli a konfliktushelyzeteket. Azt várja, hogy a dolgok maguktól javuljanak meg. Nem szeret cselekedni, kimozdulni a kényelmes helyzetből. Végtelenül türelmes és elfogadó – gyakran már megalkuvó – szinte bármilyen élethelyzetben vagy társaságban jól érzi magát. Szereti a komfortot, a passzív cselekvéseket: pl. tévézés, olvasás, olyan munka, ami kevés mozgással jár. Kényelmes, olykor már lusta. Belső konfliktus ritkán zavarja meg. Érzéke van a kompromisszumokhoz, illetve ahhoz, hogy békét, harmóniát teremtsen maga körül.

8-as színezetű 9-es: Macska. Néha kimutatja a foga fehérjét, keményen rendre utasít, utána visszasüllyed a harmóniába. Nem tűri annyira az irányítást, mint a másik altípus.
1-es színezetű 9-es: Álmodozó. Elfogadó, nagyon nehezen vállalja a konfliktust, valóságképe torz, idealista színezetű.

1: Perfekcionista

Mindenben tökéletességre törekszik, és ennek érdekében elnyomja az ösztöneit, szükségleteit is. Igényli a többiek elismerését, biztatását. Egész életét a munkának, a praktikus dolgoknak szenteli. Határozott elvei vannak arról, hogy mi a jó és mi a rossz, ezekhez mereven tartja magát. Igyekszik megfelelni a társadalomnak, családnak, de gyakran épp az ellenkezőjét éri el, mert fals a világképe. Kontrollál, utasítgat, nem veszi figyelembe mások igényeit. Precíz, rendszerető, nem enged magának egy perc szünetet se. Nyugtalan, aggodalmaskodó. Nagyon nehezen oldódik fel, állandó megfelelési kényszer van benne. A haragot sose fejezi ki nyíltan, legtöbbször másra vetíti, vagy elfojtja.

9-es színezetű 1-es: Idealista. Nyugodtabb, visszafogottabb, de ez gyakran csak a felszín. Haragtartó, nagyon precíz és szorgalmas. Teljes önmegtartóztatást tanúsít.
2-es színezetű 1-es: Szószóló. Erősen kontrolláló, megmondja a véleményét, szeret másokat kioktatni, mindezt ő segítségként éli meg. Erkölcsileg feddhetetlen.
Elkerülési törekvések és helyes irány
Elkerülési törekvéseik alapján az alaptípusokat a következőképpen határozhatjuk meg:
1-esek: A tökéletlenség kerülői
2-esek: A saját szükséglet kerülői
3-asok: A kudarc kerülői
4-esek: A hétköznapiság kerülői
5-ösök: A belső üresség kerülői
6-osok: A normáktól való eltérés kerülői
7-esek: A fájdalom, szenvedés kerülői
8-asok: A gyengeség kerülői
9-esek: A konfliktusok kerülői
Az egyes személyiségtípusok emberei azt gondolják magukról, hogy a fent említett állítások elkerülésével a társadalomban elfogadott, sőt szeretett személyek lesznek. Azonban jó, ha tudják, hogy erőfeszítést nem az elkerülési törekvés irányába kell tenniük, hanem nyitniuk kell más személyiségtípusok pozitív vonásai felé.

A fejlődést elősegítő irányulás személyiségtípusonként a következő:
- Az 1-eseknek a 7-esek felé kell nyitniuk, mert elégedetlenségüket az ő örök optimizmusuk oldja.
- A 2-eseknek a 4-esek felé, mert rádöbbennek, hogy nemcsak másokkal, hanem önmagukkal is kell foglalkozniuk.
- A 3-asoknak a 6-osok felé, mert a siker reményében elkövetett csalárdságuk jó irányba terelődik, ha átveszik a 6-osok normatiszteletét.
- A 4-eseknek az 1-esek felé, mert nyitottabbá válnak a világra, önsajnálatra fordított energiájuk a becsületes, kemény munkavégzés irányába fordul.
- Az 5-ösöknek a 8-asok felé, mert a 8-asok intenzív életre való törekvése a közös dolgokban való részvétel felé irányítja őket, és így elszigetelődésre való hajlamuk csökken.
- A 6-osoknak a 9-esek felé, mert arra inspirálódnak, hogy a betű tekintélye helyett nagyobb súlyt fektessenek saját állásfoglalásaikra.
- 7-eseknek az 5-ösök felé, mert gondolkodóbbakká, megfontoltabbakká lehetnek, és ez elindíthatja őket a mélyebb lelkiség felé.
- A 8-asoknak a 2-esek felé, mert jobban fognak hallgatni szívközpontjukra, és a segítőkészség felé irányítja őket a 2-esek szolgálatkészsége.
- A 9-eseknek a 3-asok felé, mert ezek sikerorientáltsága felébreszti szunnyadó képességeiket és bekapcsolódnak a közös munkába.

Ha felismertük a típusunkat, az segít meglátni a hibáinkat, így szembenézhetünk velük és túlléphetünk rajtuk. A helyes irányulás pedig kiegyensúlyozottabbá tesz anélkül, hogy alapvető személyiségünkből kiléptünk volna, és ezzel csodálatos átalakulási folyamat veszi kezdetét.

Forrás

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>